VMRDH

Het regionale verkeer- en vervoermodel van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) wordt toegepast door een samenhangend pakket van maatregelen of verschillende scenario’s, planalternatieven en varianten door te rekenen op mobiliteitseffecten en met elkaar te vergelijken.

4cast heeft diverse studies uitgevoerd met het VMRDH.

Meer informatie over het VMRDH is hier te vinden.

VMRDH