Beleidsstudies en onderzoek

In opdracht van verschillende overheidsinstanties zoals Rijkswaterstaat WVL, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Directoraat Generaal Mobiliteit (DGMO) voert 4cast regelmatig beleidsstudies of onderzoeken uit. Hiervoor wordt doorgaans het Landelijk Model Systeem (LMS) ingezet. Voorbeelden van dergelijke studies zijn:

  • Betalen naar Gebruik
  • Onderzoek naar onderlinge samenhang MIRT en woningbouwlocaties
  • Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA)
  • Integrale Mobiliteits Analyse (IMA)
Beleidsstudies en onderzoek