GROVEM

GROVEM

GROVEM is inmiddels in beheer genomen en wordt regelmatig door 4cast geactualiseerd. Daarnaast wordt GROVEM ook veelvuldig toegepast door 4cast, maar ook door andere partijen. Onderstaand het artikel met de aankondiging van het model.

 

Ingenieursadviesbureau Sweco en verkeerskundig adviesbureau 4cast verwierven de opdracht om voor de gemeente Groningen een nieuw verkeersmodel te ontwikkelen. Ze maken hierbij gebruik van de tour-based benadering die beschikbaar is in de PTV Visum software. Hierbij is het uitgangspunt dat een reis uit een keten van verplaatsingen bestaat, die thuis begint en daar uiteindelijk ook weer eindigt

Belangrijk uitgangspunt bij een tour-based benadering is het vaststellen van een hoofdmotief en een hoofdvervoerwijze. Zo wordt een duidelijke relatie gelegd tussen de vervoerwijze en tijdstipkeuze van de belangrijkste heen- en terugverplaatsingen. Waarbij ook rekening gehouden wordt met eventuele tussenbestemmingen, zoals een school of winkel.

De tour-based benadering met PTV Visum is niet nieuw in Nederland – ook de modelsystemen voor Lelystad en de provincie Utrecht zijn op dit principe gebaseerd. Maar we zien het vooral op grote schaal toegepast worden in het buitenland, bijvoorbeeld in grote steden zoals München en Stuttgart.

Wim van der Hoeven, projectmanager bij Sweco: ‘Binnen de hedendaagse praktijk zien we dat er steeds meer sprake is van ketenverplaatsingen die mensen dagelijks maken als gevolg van flexibiliteit in werktijden en werklocaties en de mogelijkheid om reistijden beter te benutten. Er is dus een nadrukkelijke noodzaak om bestemmingen en de daarbij gekozen vervoerwijzen binnen ketens van verplaatsingen als geheel af te wegen in het verplaatsingsgedrag, en niet als allemaal losse ritten. Deze modelontwikkeling is een volgende stap in de innovatieslag die aan de gang is, een belangrijke stap vooruit met de Nederlandse verkeersmodellen op lokale en regionale schaal. We gaan weer in de pas lopen met de internationale standaard, die al veel langer de technieken omvat waarvan Groningen nu ook gaat profiteren.’

Effecten van aanpassingen doorrekenen
Aanleidingen voor de gemeente Groningen om tot een nieuw verkeersmodel te komen, waren de gemeentelijke herindeling, verouderde lange termijn scenario’s en nieuwe data-bronnen. In verband met innovaties binnen het mobiliteitsdomein zoals MaaS concepten en autonoom vervoerkomt daar de wens bij om het verkeersmodel ook echt voor multimodale toepassingen te kunnen gaan gebruiken. Door de sterke groei van de stad en de verwachte krimp in de regio zal de druk op het verkeers- en vervoerssysteem binnen de gemeente toenemen.

Vanwege ruimtegebrek en de ambitie om de leefbaarheid te vergroten wil Groningen daarom de groeiende vervoersvraag verder verschuiven naar alternatieven voor de auto. In de Mobiliteitsvisie wordt dit verder uitgewerkt en het nieuwe verkeersmodel speelt daarbij een belangrijke rol: het moet de effecten van aanpassingen in bijvoorbeeld de infrastructuur, de ruimtelijke ordening en het openbaar vervoer doorrekenen, maar ook de potentie van P+R en transferia bepalen en reistijdenanalyses kunnen maken.

“Het nieuwe verkeersmodel biedt ons de mogelijkheid in korte tijd vele mogelijkheden door te rekenen en daarmee – met eigen op de stad gerichte experimenten – de wereld van de nieuwe mobiliteit veel beter te verkennen en zo optimaal keuzes te maken”, aldus Terry Albronda, projectmanager bij de gemeente Groningen.

Het project vormt het vervolg op het gezamenlijke initiatief van Sweco en 4cast om de regionale en lokale verkeersmodellen met de tour-based aanpak een nadrukkelijke kwaliteitsimpuls te geven, eerder al ingezet in het kader van de ontwikkeling van het model Stravem voor de provincie Utrecht. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het geavanceerde rekenmodel PTV Visum, waarmee ook alle mengvormen van vervoerwijzen realistisch onderzocht kunnen worden.