Ontwikkeling applicaties

In diverse kaders ontwikkelt 4cast applicaties en verkeerskundige tools. Deze applicaties worden doorgaans gecodeerd in de programmeertaal python. Een groot gedeelte van deze applicaties worden intern gebruikt om werkprocessen te optimaliseren. Voorbeelden van onze python-applicaties die ook extern ingezet worden zijn:

  • QBLOKTAB (applicatie om QBLOK-tabellen te genereren vanuit een hertoedeling)
  • STATIONSPIVOT (applicatie voor het uitvoeren van de OV pivot-procedure die opgenomen is in het groeimodel)

 

4cast heeft ook diverse applicaties ontwikkelt binnen het sofwarepakket CUBE. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Applicatie MKBA
  • Applicatie Lucht en Geluid
  • Hoofdwegennet Indicator
  • RGM-procedure
Ontwikkeling applicaties