Actualisatie VENOM2018

VENOM is een regionaal verkeersprognosemodel voor strategische weg-en openbaar vervoerstudies, projecten en vraagstukken in de Metropoolregio Amsterdam.

De Vervoerregio Amsterdam werkt momenteel aan een actualisatie van het verkeersmodel. VENOM2018 beoogd aan te sluiten bij het NRM2018.

De level-of-service voor fietsen en lopen, de autonetwerken (2014 en 2030), de apriori matrices (auto, vracht, BTM en trein) en de basismatrices (alleen auto en vracht) voor het basisjaar 2014 zijn in dit kader door 4cast geactualiseerd.

Actualisatie VENOM2018