Tenders

4cast is regelmatig betrokken bij tender-studies. Hierbij kunnen verschillende type modellen worden ingezet (zie onze andere referenties). Een concreet voorbeeld is de tender groot onderhoud N3.

De N3 verbindt de A15 bij Papendrecht met de A16 aan de zuidkant van Dordrecht. Het asfalt en de funderingconstructie op N3 zijn aan groot onderhoud toe en worden over de gehele lengte van de weg vervangen. Dit gaat echter niet zonder de nodige verkeershinder. Om inzicht te krijgen in de mate van deze hinder heeft 4cast, als onderaannemer van Boskalis en Traffic & More, verschillende faseringen doorgerekend met het NRM West. Door inzet van verkeersmodellen bij een tender kan van te voren een goede inschatting worden gemaakt van de hinder bij werkzaamheden. Daardoor kunnen gericht maatregelen getroffen worden om deze hinder zo veel mogelijk te beperken en de bereikbaarheid in stand te houden.

Tenders