Referentieprognoses 2020

Rijkswaterstaat actualiseert jaarlijks de invoer van zijn strategisch verkeersmodelsysteem NRM / LMS. De vigerende set basisprognoses zijn die van april 2019. Momenteel worden verschillende invoerbestanden voor de toekomstjaren geactualiseerd naar de meest recente inzichten, waarbij ook geconstateerde fouten worden verholpen, zodat er op basis daarvan geactualiseerde en verbeterde verkeer- en vervoersprognoses opgesteld kunnen worden met de laatste beleidsuitgangspunten. Dit worden de referentieprognoses 2020.

Referentieprognoses 2020