Referentieprognoses

Rijkswaterstaat actualiseert jaarlijks de invoer van zijn strategisch verkeersmodelsysteem NRM / LMS. Ieder jaar worden de verschillende invoerbestanden voor de toekomstjaren geactualiseerd naar de meest recente inzichten, waarbij ook geconstateerde fouten worden verholpen, zodat er op basis daarvan geactualiseerde en verbeterde verkeer- en vervoersprognoses opgesteld kunnen worden met de laatste beleidsuitgangspunten.

4cast heeft diverse actualisaties van de referentieprognoses uitgevoerd. Naast jaarlijke light actualisaties waarin alleen beleidsuitgangspunten worden geactualiseerd, is 4cast ook betrokken bij de meest recente grootschalige actualisatie (2025), waarbij d.m.v. verschillende deelprocessen een nieuwe invulling wordt gegeven aan het verkeersmodelsysteem.

Meer informatie over de referentieprognoses is hier te vinden.

Referentieprognoses