Referentieprognoses

Rijkswaterstaat actualiseert jaarlijks de invoer van zijn strategisch verkeersmodelsysteem NRM / LMS. Ieder jaar worden de verschillende invoerbestanden voor de toekomstjaren geactualiseerd naar de meest recente inzichten, waarbij ook geconstateerde fouten worden verholpen, zodat er op basis daarvan geactualiseerde en verbeterde verkeer- en vervoersprognoses opgesteld kunnen worden met de laatste beleidsuitgangspunten.

4cast heeft diverse actualisaties van de referentieprognoses uitgevoerd.

Meer informatie over de referentieprognoses is hier te vinden.

Referentieprognoses