Realisatie & Uitvoering

4cast is regelmatig betrokken bij realisatie- of uitvoeringsstudies. Hierbij kunnen verschillende type modellen worden ingezet (zie onze andere referenties). Een concreet voorbeeld is de Aanpak Ring Zuid.

Aanpak Ring Zuid is de grootschalige ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen. Combinatie Herepoort is de aannemerscombinatie die de ombouw van deze zuidelijke ringweg uitvoert. Hierin werken twee Duitse en drie noordelijke bedrijven samen.
4cast is gevraagd om voor Combinatie Herepoort verkeersmodel-analyses uit te voeren van verschillende faseringssituaties van deze grootschalige ombouw. Met behulp van het beschikbaar gestelde dynamische verkeersmodel wordt aan de hand van diverse indicatoren (reistijden tussen specifieke relaties, filebeelden, verschilplots, leefbaarheid) de stedelijke bereikbaarheid bepaald. Deze modeluitvoer wordt gebruikt om samen met de regio te bepalen of en hoe specifieke faseringssituaties in de praktijk worden ingesteld.

Realisatie & Uitvoering