M&E A2 Deil-Vught

Monitoring & Evaluatie A2 Deil-Vught.

Het programma A2 Deil-Vught dient jaarlijks geëvalueerd te worden. Dit gebeurt tweeledig: enerzijds om te bepalen of de opgave veranderd is en anderzijds om te bepalen of de maatregelen van het programma nog aansluiten bij de opgave. Door te monitoren en te evalueren kan het programma bijgestuurd worden waar nodig.

4cast voert in dit kader als onderaannemer van collegabureau Studio Bereikbaar berekeningen uit met het NRM Zuid.

M&E A2 Deil-Vught