Wij doen

Modeltoepassing

Bij de planning rondom ruimtelijke infrastructurele projecten worden veelvuldig modelsystemen ingezet. Ook bij de effectbepaling van beleidsmaatregelen kunnen verkeersmodellen inzichten leveren in de maatschappelijke kosten en baten. 4cast past een groot scala van modelsystemen toe voor een diverse groep van opdrachtgevers. Zo behoren alle overheidslagen tot onze klantenkring. Wij passen modelsystemen toe binnen MIRT verkenningen, MER onderzoeken, provinciale en gemeentelijke vervoersplannen. Daarnaast voeren we ook studies uit voor diverse aannemers ter ondersteuning bij de inschrijving, planning of uitvoering van (grootschalige) bouwprojecten. Het doorrekenen van alternatieve plannen, bijvoorbeeld voor belangenpartijen van bewoners, behoort ook tot onze werkzaamheden. Doordat 4cast niet gecommitteerd is aan specifieke softwarepakketten zijn we in staat om voor iedere onderzoeksvraag, in samenspraak met de opdrachtgever, het meest geschikte modelsysteem in te zetten.