Dit is

Mark van Raaij

Mark is sinds 1998 als verkeerskundig ingenieur (TU Delft) werkzaam. Gespecialiseerd in de ontwikkeling en toepassing van statische en dynamische verkeersmodellen op zowel landelijk, regionaal en gemeentelijk schaalniveau.

Als projectleider zowel inhoudelijk als procesmatig verantwoordelijk voor de studies waarin de effecten van beleidsvarianten zoals infrastructurele en prijsmaatregelen worden doorgerekend en geïnterpreteerd. Bij de uitvoering van deze studies ruime ervaring opgedaan met de toepassing van verschillende modelsystematieken waaronder de modelsystemen van het Ministerie (NRM/LMS) en de gemeentelijke markt.

Mark is medeoprichter van 4cast.

40

Woon-werk kilometers

26

Jaar werkervaring

6

Kopjes koffie per dag