Wij doen

Auditing

Een correcte interpretatie van verkeersmodelcijfers vereist expertise in de werking van de achterliggende rekensystemen. De wijze waarop modeluitgangspunten en rekentechnieken van invloed zijn op de resultaten dienen op plausibiliteit beoordeeld te worden. 4cast wordt regelmatig gevraagd om als externe partij de resultaten en daaraan gekoppelde conclusies van modelstudies te beoordelen. Enerzijds kan hierbij het technisch juist functioneren van de rekensystemen getoetst worden. Daarnaast kunnen we vanuit onze expertise ook de gehanteerde uitgangspunten binnen onderzoeken valideren. In sommige situaties kan dit leiden tot het doorrekenen van situaties waarbij aanpassingen in de modeluitgangspunten zijn toegepast om modelgevoeligheden bloot te leggen. 4cast staat open om bovenstaande onderzoeken voor alle belanghebbende partijen binnen ruimtelijke ontwikkelingsprojecten uit te voeren.