NLUK

Modelstudies Landelijk

2005-2006

 • Handboek elasticiteiten treingebruik met het LMS iov Prorail
 • Analyses Mota Moniliteit deel 3
 • Gevoeligheidsanalyse OV-maatrgelen in de Nota Mobiliteit
 • LMS berekeningen voor de WLO (Welvaart en Leefomgeving)
 • LMS varianten KBA-uitstel MIT-projecten

< 2004

 • Analyses voor de Nota Mobiliteit
 • Effectinschatting Spoedwet Wegverbreding
 • Effect verhoging onbelaste vergoeding voor autogebruik in het woon-werk-verkeer (kwartje van Kok)
 • Duurzaam veilig: Doorstroming verkeer HWN in stedelijke gebieden 2000
 • Trajectsnelheden 2020
 • Kaartbeelden economisch verkeer 2000 en 2020
 • Benutten en bebouwen in de spoorsector
 • Afleiden stationsrelatiematrices voor het referentiescenario 2010
 • Ontsnipperingsvariant voor het RIVM
 • Project Basiskwaliteit Autosnelwegen (BKA)
 • Effecten uitvoeringsprogramma 2010 en het 100 dagenplan RWS 'Zichtbaar Slim Meetbaar 2006 in samenwerking met Rand Europe
 • NVVP modelberekeningen
 • LMS herziene toedelingen
 • LMS modelinstellingen t.b.v. het OGM