NLUK

Werkterreinen

De werkterreinen van 4cast BV bevinden zich op het gebied van verkeers-, vervoers- en marktonderzoek.

Met name het ontwikkelen, schatten, toepassen en beheren van complexe verkeerskundige (prognose)-modelsystemen omvat de kernactiviteiten van dit bedrijf.

4cast BV beschikt over een zeer grote expertise op het gebied van de analyse van mobiliteitsgegevens, het ontwikkelen van wiskundige modellen voor het beschrijven en voorspellen van het personenverkeer, en het toepassen en analyseren van deze modellen voor beleidsstudies.

Voorbeelden van deze expertise zijn de geleverde bijdragen aan de ontwikkeling van het Landelijk Model Systeem (LMS) en het Overdraagbaar GroeiModel (OGM), de regionale versie van het LMS. Deze modelsystemen zijn een belangrijke tool gebleken bij het doorrekenen van het NVVP, en de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

De mogelijkheid bestaat om medewerkers van 4cast BV door middel van detachering te laten participeren bij specifieke studies.