NLUK

Auditing

Bij modeltoepassingen kan de behoefte bestaan een onafhankelijke analyse- en/of controleslag van modelresultaten te laten uitvoeren. 4cast BV is in staat dergelijke second opinion studie's uit te voeren. Zo heeft 4cast BV o.a. een second opinion uitgevoerd naar de consequenties van de doortrekking van de A15.

Naast het toetsen van modelresultaten is het soms wenselijk modelsystemen inhoudelijk te testen.

Binnen het adviesbureau 4cast BV is veel verkeerskundige modeleringskennis aanwezig om dergelijke inhoudelijke testen te kunnen uitvoeren.

Tijdens deze analyses kan gekeken worden naar de correctheid van modelering of naar mogelijkheden om de rekensnelheid te verhogen.

In dit kader heeft 4cast BV een inhoudelijke test met de Applicator 3.0 (een van de modules van het NRM) uitgevoerd.