NLUK

Modeltoepassing

Op deze pagina is een overzicht opgenomen van de verschillende modeltoepassingen die momenteel door 4cast BV worden gehanteerd.

  • Nieuw Regionaal Model (NRM) Het Nieuw Regionaal Model is een systeem dat wordt toegepast bij het maken van mobiliteitsprognoses op regionaal niveau. Het systeem is bedoeld als ondersteuning bij de voorbereiding van en de besluitvorming van verkeers- en vervoerbeleid door Regionale Directies van Rijkswaterstaat.
  • Landelijk Model Systeem (LMS) Het Landelijk Model Systeemis een state-of-the art prognose instrument dat door Rijkswaterstaat AVV, toegepast wordt bij de verkenning van effecten van verkeers- en vervoerbeleid op nationaal schaalniveau voor de middellange en lange termijn.
  • Overdraagbaar Groeimodel (OGM).Tevens zijn medewerkers van 4cast BV betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Overdraagbaar Groeimodel (OGM). Deze overdraagbare versie van het Groeimodel (een module van het NRM) kan worden toegepast door zowel de regionale directies als adviesbureaus.

4cast BV heeft ruime ervaring opgedaan in het gebruik van deze modelsystemen en zet zich in deze ervaring ook op andere terreinen te gebruiken.