NLUK

Mark van Raaij

Mark van Raaij

Associate 4cast BV

Verkeerskundige, Tech. Universiteit Delft (1998)

Email: mjr@4cast.nl

Mark is een verkeerskundig ingenieur en heeft ruim 10 jaar ervaring bij het uitvoeren van diverse verkeer- en vervoerstudies. Veel van deze studies betreffen verkeersprognose-projecten met het Nieuw Regionaal Model/Overdraagbaar Groeimodel. Hierbij zijn onder andere studies voor de regio's Oost-Nederland, het Knooppunt Arnhem-Nijmegen, Flevoland, Noord-Nederland, Limburg, Zeeland en de Randstad uitgevoerd.

Tevens is Mark gedetacheerd geweest bij de gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland. Hierbij heeft hij naast projectadvisering - en ondersteuning de rol van projectleider vervuld voor enkele modelstudies.