NLUK

Peter Mijjer

Peter Mijjer

Associate 4cast BV

Verkeerskundige, Tech. universiteit Delft (1988)

Email: phm@4cast.nl

Peter heeft ruime ervaring op het gebied van diverse aspecten van verkeer en vervoer waaronder op het gebied van verkeers- en vervoersmodellen. Hij is meer dan 15 jaar actief betrokken bij het beheer, de ontwikkeling en vrijwel alle toepassingen van het Landelijk Model Systeem Verkeer en Vervoer (LMS), sinds 1993 als projectleider en de laatste jaren als LMS-coordinator.

Naast het LMS is hij betrokken geweest bij het opzetten en toepassen van het Regionaal Modelsysteem. Hij heeft specifieke kennis van het schatten van herkomst-bestemmingsmatrices en het toedelen van het verkeer aan wegen- en openbaar vervoernetwerken.

Peter is tevens als projectleider betrokken geweest bij het EC DRIVE II project DYNA dat als doel had de ontwikkeling van korte termijn prognosemodellen die on-line toegepast kunnen worden.