NLUK

Noord-Nederland

2005-2006

  • Bouw basisbestanden (netwerken, zonering, zonale data) NRM Noord-Nederland (v4.0) - lopend project
  • Diverse bereikbaarheidsanalyses 2000 - 2020 in opdracht van provincie Drenthe mbv NRM Noord-Nederland (v3.2)
  • OGM4 toepassing NRM Noord-Nederland (v3.3) -2020 referentie
  • OGM4 toepassingen NRM Noord-Nederland (v3.2) -2020 Referentie &2020 regionaal scenario

< 2004

  • Vrachtmatrices 2020 tbv NRM Noord-Nederland (v3.1)
  • OGM4 toepassing NRM Noord-Nederland -2020 Spoor2