NLUK

Modelontwikkeling

Een belangrijk werkterrein van 4cast BV is de ontwikkeling van prognosemodellen op het gebied van verkeer en vervoer.

Zo zijn medewerkers nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Landelijk Model Systeem, onderdelen van het Overdraagbaar Groeimodel en is er een onderzoek uitgevoerd naar de stationskeuze van treinreizigers.

Meer algemeen is een brede ervaring aanwezig op het gebied van de ontwikkeling en implementatie van keuze modellen. Het vinden van een evenwicht tussen theorie en praktische toepasbaarheid is een van onze doelstellingen bij dit ontwikkelingsproces.