NLUK

Welkom op de internetsite van het verkeerskundig adviesbureau 4cast

4cast BV is een onafhankelijk adviesbureau actief op het gebied van de verkeerskunde, markt- en evaluatieonderzoek en modellering van de vraag naar vervoer.

De kernactiviteiten van het bedrijf richten zich op alle facetten van het uitvoeren van mobiliteitsprognoses op de middellange en lange termijn. Hierbij worden zowel statische modellen als dynamische modellen ingezet.  4cast  biedt via haar werknemers vele jaren ervaring op het gebied van het ontwikkelen, schatten, toepassen en beheren van complexe modelsystemen waar onder het Landelijk Model Systeem Verkeer en Vervoer en het Nieuw Regionaal Modelsysteem.

Tot de klantenkring van  4cast  behoren nationale overheden, regionale en gemeentelijke overheden, samenwerkingsverbanden, openbaar vervoer bedrijven, private instellingen en collega adviesbureau’s.  4cast is ook actief in het buitenland.